Besivystančios Europos akcijų kryptis

Vertė 0.168EUR 1597309200
Pokytis 41.99% 1150707600
Laikotarpis:
Datos rėžiai:
-
1 diena 0.12 %
1 mėnuo 1.23 %
1 metai 19.35 %
3 metai 22.11 %
Nuo metų pradžios: 23.01 %
Per nurodytą laikotarpį: 41.99 %