Besivystančios Europos akcijų kryptis

Vertė 0.1387EUR 1603965600
Pokytis 52.11% 1150707600
Laikotarpis:
Datos rėžiai:
-
1 diena 3.14 %
1 mėnuo 8.99 %
1 metai 35.4 %
3 metai 35.79 %
Nuo metų pradžios: 36.43 %
Per nurodytą laikotarpį: 52.11 %