Besivystančios Europos akcijų kryptis

Vertė 0.1937EUR 1610618400
Pokytis 33.12% 1150707600
Laikotarpis:
Datos rėžiai:
-
1 diena 0.41 %
1 mėnuo 7.79 %
1 metai 13.33 %
3 metai 12.94 %
Nuo metų pradžios: 4.59 %
Per nurodytą laikotarpį: 33.12 %