Besivystančios Europos akcijų kryptis

Vertė 0.1639EUR 1590570000
Pokytis 43.41% 1150707600
Laikotarpis:
Datos rėžiai:
-
1 diena 2.82 %
1 mėnuo 5.67 %
1 metai 17.6 %
3 metai 24.09 %
Nuo metų pradžios: 24.89 %
Per nurodytą laikotarpį: 43.41 %

Pagrindinės informacijos dokumentas