Kintamos strategijos kryptis

Vertė 0.3245EUR 1590570000
Pokytis 12.04% 1314781200
Laikotarpis:
Datos rėžiai:
-
1 diena 0.09 %
1 mėnuo 4.81 %
1 metai 4.31 %
3 metai 6.35 %
Nuo metų pradžios: 12.77 %
Per nurodytą laikotarpį: 12.04 %

Pagrindinės informacijos dokumentas