Vyriausybės vertybinių popierių kryptis eurais

Vertė 0.4434EUR 1590570000
Pokytis 53.1% 1062493200
Laikotarpis:
Datos rėžiai:
-
1 diena 0.11 %
1 mėnuo 0.57 %
1 metai 0.74 %
3 metai 1.84 %
Nuo metų pradžios: 4.03 %
Per nurodytą laikotarpį: 53.1 %

Pagrindinės informacijos dokumentas