Žaliavų kryptis

Vertė 0.1521EUR 1590570000
Pokytis 47.48% 1244624400
Laikotarpis:
Datos rėžiai:
-
1 diena 1.11 %
1 mėnuo 18.74 %
1 metai 25.91 %
3 metai 27.33 %
Nuo metų pradžios: 28.52 %
Per nurodytą laikotarpį: 47.48 %

Pagrindinės informacijos dokumentas