Žaliavų kryptis

Vertė 0.158EUR 1603965600
Pokytis 45.45% 1244624400
Laikotarpis:
Datos rėžiai:
-
1 diena 0.88 %
1 mėnuo 0.75 %
1 metai 23.45 %
3 metai 23.45 %
Nuo metų pradžios: 25.75 %
Per nurodytą laikotarpį: 45.45 %

Aprašymai