Agresyvus

Rizikos lygis

Numatomas rizikos lygis

             

Gana didelė

Agresyvaus investavimo portfelio strategijos tikslas - didinti esamo turto vertę, prisiimant didesnę nei vidutinę riziką ir svyravimus. Iki 100 proc. turto investuojama į išsivysčiusių ir besivystančių šalių įmonių akcijas. Agresyvi portfelio strategija pasižymi dideliais turto vertės svyravimais ir aukščiausiu ilgalaikiu grąžos potencialu, taip pat plačia investicijų diversifikacija. Ši strategija skirta investuotojams, kurie tikisi didesnės nei vidutinės investicijų grąžos ir yra linkę prisiimti didesnę riziką.

 

Portfelio strategija atitinka investavimo krypčių, iš kurių jis sudarytas, strategijas. Investavimo krypčių strategijų pasikeitimo atveju, keisis ir portfelio strategija.

Portfelį sudarančios investavimo kryptys

  • 50% - Globalaus pasaulio akcijų kryptis
  • 15% - Vakarų Europos akcijų kryptis
  • 15% - Besivystančio pasaulio akcijų kryptis
  • 10% - Besivystančios Europos akcijų kryptis
  • 10% - Baltijos šalių akcijų kryptis

Vertė 1.4122EUR 1597136400
Pokytis 41.22% 1388570400
Laikotarpis:
Datos rėžiai:
-
1 diena 0.99 %
1 mėnuo 0.63 %
1 metai 2.94 %
3 metai 12.28 %
Nuo metų pradžios: 6.95 %
Per nurodytą laikotarpį: 41.22 %