Konservatyvus

Rizikos lygis

Numatomas rizikos lygis

             

Maža

Konservatyvaus investavimo portfelio strategijos tikslas - išlaikyti esamą turto vertę, uždirbant vidutinę metinę infliaciją siekiančią grąžą. Turtas investuojamas į Europos Sąjungos (ES) ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) narių vyriausybių, savivaldybių bei įmonių obligacijas, obligacijų fondus, indėlius ir pinigų rinkos priemones. Beveik pusė portfelio  turto investuojama tik į valstybių obligacijas, iš kurių bent 10 proc. sudaro Lietuvos vyriausybės vertybiniai popieriai. Konservatyvi strategija pasižymi mažais svyravimais, maža portfelio sudėties kaita bei maža rizika. Portfelis orientuotas į saugios investavimo strategijos besilaikančius investuotojus, kurie tikisi stabilaus ilgalaikio savo turto augimo užtikrinimo, mažesnės rizikos, palyginti su investicijomis į akcijų rinkas, bei apsaugos nuo infliacijos.

 

Portfelio strategija atitinka investavimo krypčių, iš kurių jis sudarytas, strategijas. Investavimo krypčių strategijų pasikeitimo atveju, keisis ir portfelio strategija.

Portfelį sudarančios investavimo kryptys

  • 60% - Aukšto pajamingumo obligacijų kryptis
  • 30% - VVP kryptis eurais
  • 10% - LR VVP kryptis eurais

Vertė 1.1719EUR 1618390800
Pokytis 2.37% 1506848400
Laikotarpis:
Datos rėžiai:
-
1 diena 0.05 %
1 mėnuo 0.18 %
1 metai 6.86 %
3 metai 3.22 %
Nuo metų pradžios: 0.28 %
Per nurodytą laikotarpį: 2.37 %