Nuosaikus

Rizikos lygis

Numatomas rizikos lygis

             

Nedidelė

Nuosaikaus investavimo portfelio strategijos tikslas - išlaikyti esamą turto vertę, aplenkiant vidutinę metinę infliaciją. Iki 70 proc. portfelio turto investuojama tik į Europos Sąjungos (ES) ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) narių vyriausybių, savivaldybių bei įmonių obligacijas, obligacijų fondus, indėlius ir pinigų rinkos priemones bei iki 30 proc. investuojama į  išsivysčiusių ir besivystančių šalių įmonių akcijas. Nuosaiki strategija pasižymi nedideliais svyravimais ir plačia investicijų diversifikacija. Ši strategija skirta investuotojams, kurie tikisi didesnės nei infliacija grąžos ir nėra linkę prisiimti didelės rizikos.

 

Portfelio strategija atitinka investavimo krypčių, iš kurių jis sudarytas, strategijas. Investavimo krypčių strategijų pasikeitimo atveju, keisis ir portfelio strategija.

Portfelį sudarančios investavimo kryptys

  • 50% - Aukšto pajamingumo obligacijų kryptis
  • 20% - VVP kryptis eurais
  • 20% - Globalaus pasaulio akcijų kryptis
  • 10% - Besivystančio pasaulio akcijų kryptis

Vertė 1.3166EUR 1618390800
Pokytis 10.95% 1506848400
Laikotarpis:
Datos rėžiai:
-
1 diena 0.08 %
1 mėnuo 0.87 %
1 metai 14.03 %
3 metai 11.48 %
Nuo metų pradžios: 2.33 %
Per nurodytą laikotarpį: 10.95 %