Subalansuotas

Rizikos lygis

Numatomas rizikos lygis

             

Gana didelė

Subalansuoto investavimo  portfelio strategijos tikslas - didinti esamo turto vertę, prisiimant vidutinę riziką ir svyravimus. Iki 40 proc. portfelio turto investuojama tik į Europos Sąjungos (ES) ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) narių vyriausybių, savivaldybių bei įmonių obligacijas, obligacijų fondus, indėlius ir pinigų rinkos priemones ir iki 60 proc.  į išsivysčiusių ir besivystančių šalių įmonių akcijas. Subalansuota strategija skirta investuotojams, siekiantiems grąžos ir rizikos balanso - su vidutinio dydžio svyravimais uždirbti keliais procentais didesnę nei infliacija grąžą.

 

Portfelio strategija atitinka investavimo krypčių, iš kurių jis sudarytas, strategijas. Investavimo krypčių strategijų pasikeitimo atveju, keisis ir portfelio strategija.

Portfelį sudarančios investavimo kryptys

  • 30% - Aukšto pajamingumo obligacijų kryptis
  • 10% - VVP kryptis eurais
  • 35% - Globalaus pasaulio akcijų kryptis
  • 15% - Besivystančio pasaulio akcijų kryptis
  • 10% - Azijos ir Okeanijos akcijų kryptis

Vertė 1.4831EUR 1632646800
Pokytis 21.97% 1506848400
Laikotarpis:
From:
To:
1 diena 0 %
1 mėnuo 0.15 %
1 metai 16.03 %
3 metai 20.76 %
Nuo metų pradžios: 7.93 %
Per nurodytą laikotarpį: 21.97 %