Subalansuotas

Rizikos lygis

Numatoma rizika

             

Gana didelė

Subalansuoto investavimo  portfelio strategijos tikslas - didinti esamo turto vertę, prisiimant vidutinę riziką ir svyravimus. Iki 40 proc. portfelio turto investuojama tik į Europos Sąjungos (ES) ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) narių vyriausybių, savivaldybių bei įmonių obligacijas, šiose šalyse registruotus obligacijų fondus, indėlius ir pinigų rinkos priemones ir iki 60 proc.  į išsivysčiusių ir besivystančių šalių įmonių akcijas. Subalansuota strategija skirta investuotojams, siekiantiems grąžos ir rizikos balanso - su vidutinio dydžio svyravimais uždirbti keliais procentais didesnę nei infliacija grąžą.

 

Vertė 1.5077EUR 1642500000
Pokytis 23.99% 1506848400
Laikotarpis:
From:
To:
1 diena 0.62 %
1 mėnuo 0.61 %
1 metai 6.78 %
3 metai 25.55 %
Nuo metų pradžios: 1.84 %
Per nurodytą laikotarpį: 23.99 %

Investavimo portfelio strategija