Konservatyvus

Portfelis Data Vertė Pokytis %
1 d. 1 mėn. 1 m. 3 m. Nuo metų pradžios Per nurodytą laikotarpį
{{item.title}} {{item.date}} {{item.value}} {{item.change_day}} {{item.change_month}} {{item.change_year}} {{item.change_3year}} {{item.change_year_start}} {{item.change_custom}}

 Turto klasė

 Portfelį sudarančios investavimo kryptys

 Struktūra, %

 Obligacijos

 Aukšto pajamingumo obligacijų kryptis

 60 %

 VVP kryptis eurais

 30 %

 LR VVP kryptis eurais

 10 %

 

 

 

 

 

 

 

Konservatyvaus investavimo portfelio strategijos tikslas - išlaikyti esamą turto vertę, uždirbant vidutinę metinę infliaciją siekiančią grąžą. Turtas investuojamas į Europos Sąjungos (ES) ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) narių vyriausybių, savivaldybių bei įmonių obligacijas, obligacijų fondus, indėlius ir pinigų rinkos priemones. Beveik pusė portfelio  turto investuojama tik į valstybių obligacijas, iš kurių bent 10 proc. sudaro Lietuvos vyriausybės vertybiniai popieriai. Konservatyvi strategija pasižymi mažais svyravimais, maža portfelio sudėties kaita bei maža rizika. Portfelis orientuotas į saugios investavimo strategijos besilaikančius investuotojus, kurie tikisi stabilaus ilgalaikio savo turto augimo užtikrinimo, mažesnės rizikos, palyginti su investicijomis į akcijų rinkas, bei apsaugos nuo infliacijos.

 

Portfelio strategija atitinka investavimo krypčių, iš kurių jis sudarytas, strategijas. Investavimo krypčių strategijų pasikeitimo atveju, keisis ir portfelio strategija.

 

Investavimo portfelio pagrindinės informacijos dokumentą rasite paspaudę čia.

Investavimo krypčių valdymo politikaŠiuo metu nėra duomenų.
Data {{title}} Pokytis %
{{day.date}} {{day.value}} {{day.change}}