ATSITIKO DRAUDŽIAMASIS ĮVYKIS?

Skambinkite mums numeriu 19191 (iš užsienio +370 5 210 8630) arba registruokite įvykį internetu.

Patarimai ir atsakymai

Įmokų apmokėjimo būdai (PZU Lietuva gyvybės draudimas)

Už gyvybės draudimo paslaugas galite atsiskaityti pavedimu, grynaisiais arba per elektroninę bankininkystę vienoje iš šių įstaigų: 
 

AB „Luminor Bank“ LT54 4010 0424 0003 0349
AB SEB bankas LT91 7044 0600 0601 7407
AB „Swedbank“ LT14 7300 0100 0055 0861
UAB Medicinos bankas LT86 7230 0000 0046 2031


Būtina nurodyti įmokos kodą – 95001 ir draudimo poliso seriją ir numerį. Pavedimo/ įmokos kaina - pagal banko tarifus. 

Pateikiant mokėjimo pranešimą su brūkšniniu kodu, įmoką NEMOKAMAI galite sumokėti: 
UAB Perlo paslaugos loterijos terminaluose
MAXIMA parduotuvėse
AB Lietuvos paštas skyriuose
 

Naudojantis e-sąskaitos paslauga įmokos gali būti nurašomos automatiškai. Norėdami pasinaudoti e-sąskaitos paslauga kreipkitės į savo banką arba pateikite sutikimą draudimo bendrovei. Būtina nurodyti draudimo poliso seriją ir numerį.

 

 

Kviečiame prisidėti prie iniciatyvos mažinti popierinių sąskaitų kiekį ir siūlome naudotis e-sąskaitos paslaugomis!

Ką daryti atsitikus gyvybės draudimo įvykiui

Patyrėte traumą ar susirgote? Nedelsdami kreipkitės į artimiausią gydymo įstaigą. Tik tokiu atveju gausite reikiamus dokumentus, kurie mums padės priimti sprendimą dėl draudimo išmokos išmokėjimo. 

Per 30 dienų nuo įvykio užpildykite prašymą išmokėti draudimo išmoką ir pateikite šiuos dokumentus: 
 

 • Jei kreipiatės dėl traumos – medicininę pažymą, išrašą ar kitą medicininį dokumentą, patvirtinantį įvykio metu patirtus sužalojimus, jų gydymą ir jo trukmę. Jei turite – rentgeno nuotraukas.
 • Jei kreipiatės dėl apdraustojo ligos – medicininę pažymą, išrašą ar kitą medicininį dokumentą, patvirtinantį nustatytą diagnozę ir ligos gydymą.
 • Jei kreipiatės dėl apdraustojo netekties – mirties liudijimo kopiją, giminystės ryšį įrodančius dokumentus (grupinio darbuotojų draudimo atveju), paveldėjimo pagal įstatymą liudijimą (kitų gyvybės draudimo rūšių atvejais).Taip pat paprašysime Jūsų asmens tapatybę patvirtinančio dokumento, draudimo liudijimo kopijos. Jei turite,  pateikite ir kitus su įvykiu susijusius dokumentus – pavyzdžiui, policijos pažymą.

Iš anksto galite atsispausdinti ir užpildyti prašymą bei sutikimą dėl žalos.

 

 

Užpildytus dokumentus galite atsiųsti registruotu laišku į UAB "PZU Lietuva gyvybės draudimas", Konstitucijos pr. 7, Vilnius, arba pristatyti į artimiausią PZU skyrių.

Pretenzijų procedūra

Visuose „PZU Lietuva gyvybės draudimo“ skyriuose užtikriname aukščiausią klientų aptarnavimo kokybę. Tačiau jei Jūsų lūkesčiai vis dėlto nebuvo pateisinti – mes tikrai norime apie tai sužinoti. 
Jeigu manote, kad Jūsų teisės, susijusios su mūsų vykdoma veikla, buvo pažeistos, prašome pateikti pretenziją vienu iš šių būdų:

 • Bet kuriame UAB „PZU Lietuva gyvybės draudimas“ skyriuje

 • Paštu (Konstitucijos pr. 7, 09308 Vilnius)
 • El. paštu (info@pzugd.lt)
 • Faksu (+37052111919)
 • Telefonu 19191

 

Raštu pateikiamoje pretenzijoje prašome nurodyti:

 • Pretenzijos teikėjo vardą ir pavardę. Jei pretenziją teikia įmonė – įmonės pavadinimą ir kodą. Atstovavimo atveju – atstovo vardą ir pavardę bei atstovavimo pagrindą;
 • Gyvenamosios vietos arba el. pašto adresą, kuriuo galėsime pateikti atsakymą;
 • Kontaktinį telefono numerį;
 • Mūsų kontaktus: UAB „PZU Lietuva gyvybės draudimas“, Konstitucijos pr. 7, 09308 Vilnius;
 • Pretenzijos pateikimo datą ir vietą;
 • Pretenzijos turinio esmę – prašome glaustai aprašyti, kokios Jūsų teisės arba teisėti interesai, susiję su mūsų paslaugomis, buvo pažeisti;
 • Motyvuotus, tikslius ir aiškius savo reikalavimus;
 • Galite pridėti aktualius su pretenzija susijusius dokumentus ar jų kopijas.

Daugiau informacijos apie skundo pateikimą rasite šioje Klientų skundų nagrinėjimo travarkoje.

 

Jūsų pretenzijai skirsime didelį dėmesį ir kruopščiai ją išnagrinėsime - visada vadovaujamės pagarbos žmogaus teisėms, teisingumo, sąžiningumo, racionalumo, objektyvumo ir nešališkumo principais. 

Siekdami užtikrinti kokybišką pretenzijos nagrinėjimo procesą, registruojame tik valstybine kalba parašytas tvarkingas ir įskaitomas, pareiškėjo pasirašytas pretenzijas, atitinkančias visus aukščiau nurodytus reikalavimus. 

 

Pretenzijas nagrinėjame vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos įstatymais. Atsakymą pateikiame kaip įmanoma greičiau, ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo pretenzijos gavimo.  
Vartotojas*, gavęs jo netenkinantį mūsų atsakymą, per vienerius metus nuo kreipimosi į mus turi teisę raštu arba elektroniniu būdu kreiptis į finansų rinkos dalyvių priežiūros instituciją - Lietuvos banko Priežiūros tarnybą (Žirmūnų g. 151, LT-09128 Vilnius; www.lb.lt), prašydamas nagrinėti vartojimo ginčą, kad būtų apgintos pažeistos ar ginčijamos jo teisės ar teisėti interesai (Vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčų neteisminio sprendimo procedūros Lietuvos banke taisyklės; Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklės).

 

*Vartotojas – tai fizinis asmuo, atitinkanktis bent vieną iš Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo 47 straipsnio 2 dalyje nurodytų kriterijų.