Investavimas

Investicinio gyvybės draudimo klientams siūlome keturis investavimo portfelius, kurių turtas investuojamas į Europos valstybių bei įmonių obligacijas, obligacijų fondus, indėlius ir pinigų rinkos priemones, išsivysčiusių ir besivystančių šalių įmonių akcijas. Klientas portfelį pasirenka pagal norimą prisiimamos investavimo rizikos lygį.


PZU sprendimu, portfelių sudėtis gali būti keičiama nukreipiant investicijas į geriausiai tuo metu portfelio riziką ir tikslus atitinkančias investavimo kryptis (gali būti keičiami tiek portfelius sudarančių investavimo krypčių svoriai, tiek ir pačių krypčių sudėtis, išlaikant panašų portfelių rizikos lygį), todėl klientams, pasirinkusiems investavimo portfelius, nereikės imtis jokių papildomų veiksmų. Investavimo krypčių turtas investuojamas taip, kad investicijos geriausiai atitiktų draudėjų, apdraustųjų ir naudos gavėjų interesus. Investavimo portfelių strategijos atitinka investavimo krypčių, iš kurių jie sudaryti, strategijas.

 

Investavimas