Finansinė informacija

PZU Lietuva gyvybės draudimo 2019 metų finansinė atskaitomybė
PZU Lietuva gyvybės draudimo 2018 metų finansinė atskaitomybė
PZU Lietuva gyvybės draudimo 2017 metų finansinė atskaitomybė
PZU Lietuva gyvybės draudimo 2016 metų finansinė atskaitomybė
PZU Lietuva gyvybės draudimo 2015 metų finansinė atskaitomybė
PZU Lietuva gyvybės draudimo 2014 metų finansinė atskaitomybė
PZU Lietuva gyvybės draudimo 2013 metų finansinė atskaitomybė
PZU Lietuva gyvybės draudimo 2012 metų finansinė atskaitomybė
PZU Lietuva gyvybės draudimo 2011 metų finansinė atskaitomybė
PZU Lietuva gyvybės draudimo 2010 metų finansinė atskaitomybė
PZU Lietuva gyvybės draudimo 2009 metų finansinė atskaitomybė