Portfeliai

Investicinio gyvybės draudimo klientams siūlome keturis investavimo portfelius, kurių turtas investuojamas į Europos valstybių bei įmonių obligacijas, obligacijų fondus, indėlius ir pinigų rinkos priemones, išsivysčiusių ir besivystančių šalių įmonių akcijas. Klientas portfelį pasirenka pagal norimą prisiimamos investavimo rizikos lygį.

Savo sutarties aktualią investicijų grąžą galite stebėti PZU klientų savitarnos puslapyje.
 

 

Children future

Rizikos lygis

Mažiausią riziką siūlo Konservatyvaus investavimo portfelis, visą turtą nukreipiantis į Europos Sąjungos (ES) ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) narių vyriausybių, savivaldybių ar įmonių obligacijas. Nuosaikaus bei Subalansuoto portfelių strategija pasižymi nedideliais svyravimais bei plačia investicijų diversifikacija, išlaikant sveiką pusiausvyrą tarp akcijų ir obligacijų. Tuo tarpu Agresyvus portfelis yra sudarytas vien tik iš akcijų ir skirtas investuotojams, besitikintiems didesnės nei vidutinė investicijų grąža, tačiau linkusiems prisiimti didesnę riziką.

Aprašymas

Portfelių rizika priklauso nuo juos sudarančių krypčių struktūros. Investavimo krypčių valdytojai, nuolat vykdydami krypčių monitoringą dėl turto diversifikavimo reikalavimų vykdymo bei, remdamiesi rinkos situacija, aktyviai vykdo jų priežiūrą. Keičiantis rinkos sąlygoms, vienos turto klasės tampa patrauklesnėmis investiciniu požiūriu, kitos atvirkščiai.

PZU sprendimu, portfelių sudėtis gali būti keičiama nukreipiant investicijas į geriausiai tuo metu portfelio riziką ir tikslus atitinkančias investavimo kryptis (gali būti keičiami tiek portfelius sudarančių investavimo krypčių svoriai, tiek ir pačių krypčių sudėtis, išlaikant panašų portfelių rizikos lygį), todėl klientams, pasirinkusiems investavimo portfelius, nereikės imtis jokių papildomų veiksmų. Investavimo krypčių turtas investuojamas taip, kad investicijos geriausiai atitiktų draudėjų, apdraustųjų ir naudos gavėjų interesus. Investavimo portfelių strategijos atitinka investavimo krypčių, iš kurių jie sudaryti, strategijas.

Investiciniai portfeliai

Laikotarpis:
Datos rėžiai:
-
PavadinimasVertėRizika1 d.1 mėn.1 m.3 m.Nuo metų pradžiosNuo pasirinktos datos
Konservatyvus1.1817 EUR2021-08-04 20.04%0.10%4.03%5.51%0.55%0.00%
Nuosaikus1.3458 EUR2021-08-04 30.22%0.30%10.57%13.50%4.60%0.00%
Subalansuotas1.4811 EUR2021-08-04 50.48%0.04%16.16%19.41%7.79%0.00%
Agresyvus1.7910 EUR2021-08-04 50.50%1.04%28.85%31.05%17.24%0.00%

Dokumentai