Agresyvus

Portfelis Data Vertė Pokytis %
1 d. 1 mėn. 1 m. 3 m. Nuo metų pradžios Per nurodytą laikotarpį
{{item.title}} {{item.date}} {{item.value}} {{item.change_day}} {{item.change_month}} {{item.change_year}} {{item.change_3year}} {{item.change_year_start}} {{item.change_custom}}

 

 Turto klasė

 Portfelį sudarančios investavimo kryptys

 Struktūra, %

 Akcijos

 Globalaus pasaulio akcijų kryptis

 50 %

 Vakarų Europos akcijų kryptis

 15 %

 Besivystančio pasaulio akcijų kryptis

 15 %

 Besivystančios Europos akcijų kryptis

 10 %

 Baltijos šalių akcijų kryptis

 10 %

 

Agresyvaus investavimo portfelio strategijos tikslas - didinti esamo turto vertę, prisiimant didesnę nei vidutinę riziką ir svyravimus. Iki 100 proc. turto investuojama į išsivysčiusių ir besivystančių šalių įmonių akcijas. Agresyvi portfelio strategija pasižymi dideliais turto vertės svyravimais ir aukščiausiu ilgalaikiu grąžos potencialu, taip pat plačia investicijų diversifikacija. Ši strategija skirta investuotojams, kurie tikisi didesnės nei vidutinės investicijų grąžos ir yra linkę prisiimti didesnę riziką.

 

Portfelio strategija atitinka investavimo krypčių, iš kurių jis sudarytas, strategijas. Investavimo krypčių strategijų pasikeitimo atveju, keisis ir portfelio strategija.

 

Investavimo portfelio pagrindinės informacijos dokumentą rasite paspaudę čia.

Investavimo krypčių valdymo politikaŠiuo metu nėra duomenų.
Data {{title}} Pokytis %
{{day.date}} {{day.value}} {{day.change}}