Nuosaikus

Portfelis Data Vertė Pokytis %
1 d. 1 mėn. 1 m. 3 m. Nuo metų pradžios Per nurodytą laikotarpį
{{item.title}} {{item.date}} {{item.value}} {{item.change_day}} {{item.change_month}} {{item.change_year}} {{item.change_3year}} {{item.change_year_start}} {{item.change_custom}}

 

 Turto klasė

 Portfelį sudarančios investavimo kryptys

 Struktūra, %

 Obligacijos

 Aukšto pajamingumo obligacijų kryptis

 50 %

 VVP kryptis eurais

 20 %

 Akcijos

 Globalaus pasaulio akcijų kryptis

 20 %

 Besivystančio pasaulio akcijų kryptis

 10 %

 

Nuosaikaus investavimo portfelio strategijos tikslas - išlaikyti esamą turto vertę, aplenkiant vidutinę metinę infliaciją. Iki 70 proc. portfelio turto investuojama tik į Europos Sąjungos (ES) ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) narių vyriausybių, savivaldybių bei įmonių obligacijas, obligacijų fondus, indėlius ir pinigų rinkos priemones bei iki 30 proc. investuojama į  išsivysčiusių ir besivystančių šalių įmonių akcijas. Nuosaiki strategija pasižymi nedideliais svyravimais ir plačia investicijų diversifikacija. Ši strategija skirta investuotojams, kurie tikisi didesnės nei infliacija grąžos ir nėra linkę prisiimti didelės rizikos.

 

Portfelio strategija atitinka investavimo krypčių, iš kurių jis sudarytas, strategijas. Investavimo krypčių strategijų pasikeitimo atveju, keisis ir portfelio strategija.

 

Investavimo portfelio pagrindinės informacijos dokumentą rasite paspaudę čia.

Investavimo krypčių valdymo politikaŠiuo metu nėra duomenų.
Data {{title}} Pokytis %
{{day.date}} {{day.value}} {{day.change}}