Subalansuotas

Portfelis Data Vertė Pokytis %
1 d. 1 mėn. 1 m. 3 m. Nuo metų pradžios Per nurodytą laikotarpį
{{item.title}} {{item.date}} {{item.value}} {{item.change_day}} {{item.change_month}} {{item.change_year}} {{item.change_3year}} {{item.change_year_start}} {{item.change_custom}}

Turto klasė

Portfelį sudarančios investavimo kryptys

Struktūra, %

 Obligacijos

 Aukšto pajamingumo obligacijų kryptis

 30 %

 VVP kryptis eurais

 10 %

 Akcijos

 Globalaus pasaulio akcijų kryptis

 35 %

 Besivystančio pasaulio akcijų kryptis

 15 %

 Besivystančios Europos akcijų kryptis

 10 %

 

Subalansuoto investavimo  portfelio strategijos tikslas - didinti esamo turto vertę, prisiimant vidutinę riziką ir svyravimus. Iki 40 proc. portfelio turto investuojama tik į Europos Sąjungos (ES) ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) narių vyriausybių, savivaldybių bei įmonių obligacijas, obligacijų fondus, indėlius ir pinigų rinkos priemones ir iki 60 proc.  į išsivysčiusių ir besivystančių šalių įmonių akcijas. Subalansuota strategija skirta investuotojams, siekiantiems grąžos ir rizikos balanso - su vidutinio dydžio svyravimais uždirbti keliais procentais didesnę nei infliacija grąžą.

 

Portfelio strategija atitinka investavimo krypčių, iš kurių jis sudarytas, strategijas. Investavimo krypčių strategijų pasikeitimo atveju, keisis ir portfelio strategija.

 

Investavimo portfelio pagrindinės informacijos dokumentą rasite paspaudę čia.

Investavimo krypčių valdymo politikaŠiuo metu nėra duomenų.
Data {{title}} Pokytis %
{{day.date}} {{day.value}} {{day.change}}